Normatives i certificacions

Com puc saber del cert que els meus documents estan en bones mans?

Tots els nostres clients es fan la mateixa pregunta la primera vegada que es posen en contacte amb nosaltres. No tenen cap informació sobre la nostra empresa, a banda d’allò que els hàgim pogut explicar o que hagin pogut esbrinar al web o mitjançant altres clients. Però tothom sap que, en molts casos, darrere alguns llocs web molt ben dissenyats només hi ha fum, i és aquí on les certificacions atorgades per organitzacions de prestigi reconegut tenen un paper destacat.

A Treeloc, podem assegurar a cadascun dels nostres clients que els seus documents, el seu programari i el seu material audiovisual estan en bones mans, les mans de qui se sotmet cada any a auditories exhaustives dutes a terme per una de les entitats certificadores més exigents del nostre país: Bureau Veritas. Això avala el fet que seguim els processos correctes per garantir la seguretat del material del client. A més, certifica la professionalitat de la nostra gestió i que l’equip de traducció designat disposa del nivell adequat per oferir una traducció professional i comercial. Les auditories també garanteixen que el nostre control i la nostra gestió de la qualitat siguin òptims, i constaten el fet que totes les comunicacions, des de la fase de pressupost fins a la de lliurament, són clares i estructurades. I el que és més important: certifiquen que, quan apareix una incidència, hi ha un procés que permet arribar al fons del problema i prendre les mesures necessàries per resoldre’l en el mateix moment i evitar que es torni a produir en el futur.

Els nostres auditors posen una atenció especial a comprovar que els nostres processos i rutines estiguin ben definits, a més de verificar-ne el compliment per part de l’empresa. La seva feina testifica que tot allò que proposem als nostres pressupostos i a les nostres comunicacions amb els clients és fidedigne i es duu a terme. A més, en mostrem l’evidència. Tot això és el que assegura que els teus documents estiguin en bones mans, en les millors mans possibles.

A continuació et mostrem més informació sobre les normatives a què ens atenim:

ISO 9001:2015

la norma ISO 9001 requereix que les organitzacions defineixin i adoptin un sistema de gestió de la qualitat apropiat i eficaç. També els exigeix que identifiquin àrees de millora i que prenguin les mesures necessàries per optimitzar-les.

ISO 17100

la norma ISO17100 estableix els requisits per a la prestació de serveis de traducció de qualitat. Dedica una atenció especial a les dades proporcionades pel client durant la fase de preproducció, a la manera de prestar el servei i als recursos utilitzats. A Treeloc, seguim un protocol, entre moltes d’altres, que garanteix el nostre ús de traductors natius de la llengua de destinació, amb un grau en traducció i especialitzats en el tema del projecte en qüestió. Oferim també una doble seguretat, ja que un segon recurs de les mateixes característiques revisa el text traduït pel primer i, a més, l’avalua.

ISO 18587

Treeloc va ser la primera empresa espanyola a obtenir la norma ISO18587. Aquesta normativa descriu com s’ha de gestionar un procés de postedició quan un client el sol·licita i quin tipus de recursos s’hi han de fer servir. 

Som partners lingüístics de SAP. Això vol dir que SAP també ens audita per tal de mantenir aquest estatus, que assegura que som experts en la traducció de material de l’univers SAP i que disposem dels processos, els coneixements i el personal adients per poder fer-ho.

Finalment, la Plataforma Achiles-Repro, de la qual formem part com a proveïdors, assegura trimestralment que complim totes les nostres obligacions fiscals i laborals, i que estem al corrent del pagament de tots els nostres impostos i quotes socials. Posteriorment, la plataforma ofereix les dades obtingudes a les seves empreses associades.