Finances

Traduccions financeres especialitzades

Som el soci que necessites per obtenir unes traduccions impecables i totalment fidels als originals.

Per què confiar en Treeloc?

Treballes en un banc, una entitat financera o bé un departament financer d’una gran corporació i necessites traduir documentació altament especialitzada del sector de les finances. A Treeloc t’hi podem ajudar!

Traduccions impecables

Saps que els teus originals són tècnicament impecables, però vols assegurar-te que lingüísticament també ho siguin. A més, vols arribar a l’espectre complet del teu públic objectiu: anglès, francès, alemany…

Adaptats a la destinació

Necessites que els teus textos tinguin un estil propi i que el teu proveïdor els revisi i que els tradueixi després de forma precisa, fent servir un vocabulari financer adequat i específic en cadascun dels mercats de destinació de la teva documentació.

Àgil i confidencial

Necessites que tot això es faci, a més, d’una manera ràpida i confidencial, ja que les notícies financeres, sovint, requereixen immediatesa.

Punts clau del servei

Un servei àgil, realitzat per nadius experts de cada destinació i 100 % adaptat a les necessitats del client.

  • Referències de traduccions prèvies en projectes similars
  • Traductors especialitzats en el sector financer, nadius de la llengua de destinació
  • Procediments ISO traçables
  • Confidencialitat absoluta
  • Disponibilitat de multitud de traductors per si cal fer encàrrecs ràpidament
  • Ús d’eines de traducció assistida per assegurar l’homogeneïtat i fomentar la velocitat
  • Posada a disposició de guies d’estil, també per a ús intern, així com de glossaris
  • Un gestor de projectes dedicat

Exemples de traducció de finances

La confidencialitat és un dels nostres valors fonamentals, de manera que, en els següents exemples, que són reals i recents, no es mostren els noms dels clients per als quals hem treballat.

Banc amb implantació multinacional, dirigit principalment a inversors i estalviadors mitjans i grans: des de fa més de 8 anys, traducció de les seves notícies financeres mensuals, informes financers i materials d’oficina a una varietat important d’idiomes.

Banc, unió de diferents entitats anteriors a Espanya: traducció de diversos informes per a reguladors, a l’anglès, en breus terminis de temps i amb un elevat nivell d’especialització. Traducció també de les seves memòries anuals a l’anglès.

Banc espanyol de grans dimensions: traducció de les seves memòries anuals, no només les bancàries, sinó també les relatives a la seva fundació, a l’anglès.

Preguntes freqüents

Tens dubtes? Consulta les nostres preguntes freqüents o posa’t en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.

Traduïm tota mena de documentació, des de contractes fins a documents legals, whitepapers, butlletins de notícies, informes de patents o regulacions. També fem traduccions jurídiques, traduïm llicències o licitacions, projectes d’inversió exterior, fusions i adquisicions (M&A), aliances d’empreses, contractes i arbitratges internacionals, entre altres serveis.

Tenim un ampli equip de traductors especialitzats en finances i legislació, acostumats a treballar amb informes financers, però també amb textos de caràcter més divulgador i materials orientats al màrqueting. Entre la documentació que traduïm en aquest àmbit també s’hi inclouen les memòries anuals de molts dels nostres clients.

Calcula el teu pressupost

Coneixes l’extensió de l’original que vols traduir? Fes una primera estimació del cost dels nostres serveis fent clic aquí.