Serveis

Localització

Has creat un programari innovador. Tindrà un abast mundial. Als usuaris els encantarà, els farà la vida més fàcil; però aquesta idea només es farà real si l’aplicació parla la mateixa llengua que l’usuari i funciona com si s’hagués creat a 10 km de distància. Fem localització de software i l’adaptem a la llengua i la cultura d’un país determinat.

Recursos nadius especialitzats

Més enllà de la traducció: adaptem els teus textos a la cultura de destinació

Fa anys, corria l’anècdota d’un client que va trucar a una empresa de traducció i localització per sol·licitar 100 llicències d’un estrany programari. El personal de recepció, confús, va trigar gairebé cinc minuts a aclarir que el motiu pel qual els estaven fent aquesta mena de petició era perquè es dedicaven a “localitzar programari”, de manera que va quedar palès que l’empresa no havia explicat gens bé el concepte “localització” aplicat al món de la traducció.

Ja que sembla clar que aquesta accepció no té res a veure amb el que fem, vegem en què consisteix “localitzar” en un entorn de traducció. Diem que un programari, web o documentació està “localitzat” quan s’ha adaptat a una cultura concreta, és a dir, s’ha tingut present no només l’idioma a què es dirigeix, sinó també tots els aspectes socials i culturals de l’entorn local.

D’aquesta manera, un programari de recursos humans creat als Estats Units però localitzat per a Espanya, a més d’estar en espanyol i segurament en els altres idiomes oficials d’Espanya, tindrà en compte la legislació laboral espanyola i les seves diferents particularitats, els formats de data, la moneda, els formats numèrics, etc. En resum, en acabar el procés de localització, ha de semblar que el programari l’hagin creat empreses espanyoles a Espanya, per a empreses espanyoles. Quan això passa, el producte s’ha localitzat correctament.

Punts clau del servei

Un servei àgil, realitzat per nadius experts de cada destinació i 100 % adaptat a les necessitats del client.

  • Localització realitzada per recursos nadius amb experiència en el tema
  • Coneixement de les particularitats del sector concret en relació amb l’original
  • Revisió realitzada per recursos nadius i amb acreditada experiència en localització
  • Traçabilitat completa
  • Ús d’eines que permetin la localització assistida
  • Certificacions ISO 9001 i ISO 17100
  • Confidencialitat en els projectes
  • Assignació d’un gestor de projectes amb qui pautar les particularitats del projecte de localització

Preguntes freqüents

Tens dubtes? Consulta les nostres preguntes freqüents o posa’t en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.

Quan parlem de “localització” ens referim a la traducció especialitzada de productes i aplicacions de programari en la qual adaptem el contingut als referents culturals del mercat de destinació. En el cas de la localització, es té especialment en compte el context cultural de la destinació a la qual es dirigeix la traducció. En canvi, la traducció és un procés més enfocat a obtenir textos equivalents pel que fa al significat, el to i l’estil que s’hagin seguit en idiomes diferents.

Localitzar és el procés mitjançant el qual un producte s’adapta a la llengua i la cultura d’un país o d’un mercat determinats.

A Treeloc es duen a terme tant controls tècnics com lingüístics. D’una banda, les nostres localitzacions passen per les mans d’un traductor i d’un revisor especialitzats en localització. Tots els nostres recursos han superat prèviament una prova d’aptitud específica. Alhora, el gestor del projecte s’encarrega de vetllar pel compliment dels controls de qualitat necessaris. Un cop revisada la localització, es du a terme un exhaustiu control tècnic que consisteix a fer proves de funcionament del programari. Aquesta fase inclou tasques com el testing de programari, en el cas que es tracti d’una localització d’aquest tipus de material, que pot ser tant de caràcter lingüístic com funcional.

No necessàriament. Per dur a terme tasques de localització, confiem en equips de traductors especialitzats en localització. Es tracta de traductors amb un perfil tècnic i que estan especialitzats en un mercat específic. Aquests recursos dominen les especificacions del programari que cal traduir, i també són grans coneixedors dels mercats per als quals volen localitzar un producte i de les seves subtileses culturals i idiomàtiques. Els nostres equips de localització aconsegueixen que el vostre producte es percebi com s’ha creat originalment per al mercat de destinació.

Calcula el teu pressupost

Fàcil i ràpid. Només has d’introduir aquí el text que t’interessi traduir i obtindràs una primera estimació del cost. Contacta amb nosaltres per saber més detalls.