Serveis

Postedició

Has rebut una documentació que necessites comprendre de manera urgent, però no l’has de publicar. Tens uns manuals molt tècnics i amb poc impacte comercial que, de conformitat amb la legislació local, han d’estar traduïts. Disposes d’un pressupost molt ajustat, però has de traduir uns materials d’escassa visibilitat. Si et trobes en cap d’aquestes situacions, és possible que la postedició sigui la teva solució.

TECNOLOGIA AL NOSTRE SERVEI

La manera d’optimitzar els recursos en projectes tàctics

La intel·ligència artificial, les xarxes neuronals i les capacitats actuals de computació han fet realitat el que semblava una quimera: textos traduïts en segons a un altre idioma Si bé el resultat és inicialment incorrecte, un professional humà l’edita per convertir-lo en un text correcte. Així doncs, si tens un text original escrit correctament (això és molt important), sense implicacions legals i amb poca visibilitat, pot ser un bon candidat a la postedició. Un cop el motor de traducció automàtica fa la seva proposta de traducció, tens diverses opcions en funció de les teves necessitats:

Documentació d’ús privat

Que un traductor humà editi el text assegurant-se que convergeix en significat amb l’original i que és llegible. Aquest cas és aplicable a la documentació que només ha de ser compresa i no s’ha de publicar, ja que no implica cap mena de garantia.

Documentació de baix impacte

Que un traductor humà, nadiu de l’idioma de destinació, editi la sortida de traducció automàtica, garanteixi que el significat convergeixi amb l’original i millori l’estil per a una millor llegibilitat. Això serviria per a documentació de baix impacte.

Manuals d’usuari i similars

Que un traductor humà editi la sortida de traducció automàtica i s’asseguri que l’estil és el més similar possible al que s’hauria aconseguit amb una traducció humana. Pensat per a manuals d’usuari de poc impacte o subpàgines web poc visibles.

Punts clau del servei

Un servei àgil, realitzat per nadius experts de cada destinació i 100 % adaptat a les necessitats del client.

  • La sortida del motor de traducció automàtica no es pot utilitzar tal qual en cap cas.
  • Cal triar una empresa que acrediti tenir posteditors amb experiència que puguin identificar ràpidament l’estat de cada frase.
  • No és possible emprar la postedició en documents amb implicacions legals o per a la vida de les persones.
  • S’ha de valorar molt detalladament si escau utilitzar la postedició en documents de màrqueting.
  • Cal assessorar-se bé amb el partner de traducció sobre la millor opció de postedició, en funció de la destinació de la traducció.
  • Cal triar una empresa que compleixi la certificació 18587 sobre el tractament de traducció automàtica.

Preguntes freqüents

Tens dubtes? Consulta les nostres preguntes freqüents o posa’t en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.

La postedició és el procés de millorar una traducció que prèviament s’ha generat a través d’un motor de traducció. Per tant, la postedició és la feina que té lloc després que un programa de traducció automàtica hagi traduït el text. La persona encarregada de realitzar aquestes postedicions és el posteditor, que és un revisor amb formació específica per realitzar aquesta tasca de correcció, no únicament de significat i gramàtica, sinó també pel que fa a l’estil i el to. L’objectiu final és que el resultat de la postedició sigui una traducció amb un significat totalment correcte i amb un estil tan natural com sigui possible.

Dur a terme una traducció automàtica i un procés de postedició pot ser la solució més adequada en els casos específics en què la prioritat sigui disposar d’un text de cert volum (per a consum intern o per a consum general, quan tractem amb materials de visibilitat reduïda) en el mínim de temps possible. L’objectiu primordial és obtenir una traducció que convergeixi en significat amb l’original. Si els materials en la llengua de redacció original compleixen els requisits necessaris, aplicar una traducció automàtica i un procés de postedició pot ser una bona solució, si tenint en compte que es tracta d’un mètode més ràpid i econòmic que la traducció estàndard. Disposem dels procediments i de l’equipament necessaris per a garantir uns resultats adequats a una velocitat gairebé impensable fa tan sols uns anys. En aquest sentit, Treeloc disposa de la certificació 18587, que acredita els procediments que se segueixen per dur a terme aquesta activitat de postedició. No dubtis a consultar-nos: junts podem avaluar si la traducció automàtica, sumada a un procés de postedició, pot donar resposta a les necessitats de la teva documentació.

La certificació 18587 detalla quins han de ser els procediments per fer la postedició d’un text tractat amb traducció automàtica, i descriu les competències i el perfil que ha de tenir el posteditor. Treeloc és una de les primeres empreses del món que ha obtingut l’acreditació ISO 18587. Aquesta ISO assegura formalment que s’han seguit tots els procediments pertinents per garantir que el resultat final de la postedició sigui satisfactori.

Calcula el teu pressupost

Fàcil i ràpid. Només has d’introduir aquí el text que t’interessi traduir i obtindràs una primera estimació del cost. Contacta amb nosaltres per saber més detalls.